Stockholms Kooperativa Bostadsförening

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 93 000 medlemmar. Med fler än 8 300 lägenheter i huvudstaden och sex närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.

Skapar rum för gott – och alla

Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla.

Evigt ägande – trivsel för livet

Att värna om och ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi är inget nytt för SKB. Det de bygger, det förvaltar de själva för evigt. Som evighetsförvaltare och kooperativ bostadsförening har vi det hållbara perspektivet naturligt förankrat i organisationen och har haft det sedan starten för över 100 år sedan. Hållbarhet är viktigt, inte bara för verksamheten och medlemmarna, utan även för branschen och samhället i stort.

Genom SKB:s evighetsförvaltning, finns de tre hållbarhetsaspekterna ansvarsfull samhällsbyggare, sund ekonomi och grönt ansvar alltid naturligt närvarande i vår verksamhet.

SKB månar om den sociala dimensionen inom samhällsbyggnad och skapar trygga, tillgängliga och levande områden, med plats för alla åldrar, kulturer, intressen och aktiviteter. Varje kvarter har en egen fastighetsskötare och vi bidrar med lösningar som underlättar möten och interaktion. För SKB är övertygade om att genuin trivsel skapas när de som bor får vara delaktiga och själva ta ansvar för sitt boende och sin miljö. Det är SKB:s kvartersråd och medlemmarnas engagemang ett bra bevis på.

För mer information välkommen till www.skb.org.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

809 307

Rörelseresultat 2022 (tkr)

186 929

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

132 229

Medlemmar

92 792

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

139

Bransch

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward