STIM

Föreningen Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå

Stim samarbetar med 98 motsvarande upphovsrättsorganisationer runtom i världen. Det betyder att också den vars musik spelas utomlands får ersättning.

När till exempel en radiostation spelar musik rapporterar den vad som har spelats till Stim. På så sätt får Stim information om vad som har spelats, vilken tid låtarna spelades och vem som har spelat dem.

På samma sätt rapporterar band, artister och orkestrar som framför livemusik sin musikanvändning. Den som vill spela musik offentligt i sin verksamhet, skriver ett avtal genom Stim för att musikskaparna och musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas.

Hur mycket musikanvändaren får betala för musiken beräknas utifrån hur mycket musiken används, hur stor deras verksamhet är och vilken typ av verksamhet de har. Bakgrundsmusik i en frisersalong är därför billigare än om musiken spelas på en konsert.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

2 059 521

Rörelseresultat 2018 (tkr)

5 428

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

8 165

Medlemmar

900

Medlemstyp

Producenter (även enskilda)

Jämställdhet

Anställda

129

Bransch

Ljudinspelning och fonogramutgivning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward