Sparbankernas Riksförbund

Sparbankerna är annorlunda banker. Vi har till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vinsten stannar kvar i den lokala sparbanken till nytta för banken, kunden och samhället.

Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. De gör inte heller riskabla utlandsaffärer. En sparbank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den verkar. Detta skapar i sin tur starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling.

Så skiljer vi oss

Sparbanken är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. Till exempel har en sparbank inga egentliga ägare, vilket medför att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbanken gör vinst.

I stället har en sparbank möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter den är verksam, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Vi och Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge haft ett affärsmässigt samarbete. De allra flesta sparbanker och Swedbank har ett orange mynt med en ek som symbol i logotypen, vilket symboliserar deras samarbete. Detta kan leda till att många lätt kan tro att Swedbank äger sparbankerna vilket inte alls är korrekt, utan det är faktiskt precis tvärtom. Räknar man samman enskilda sparbankers ägande med lokala sparbanksstiftelser är sparbankerna näst största ägare i Swedbank.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward