Solivind El

Solivind El Ekonomisk Förening.

När du blir delägare i de vindkraftverk som Utellus administrerar blir du samtidig medlem i Solivind El Ekonomisk Förening.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

72 073

Rörelseresultat 2022 (tkr)

8 710

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

7 598

Medlemmar

4 055

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Generering av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward