Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Fler än 51 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. Det är den ständigt växande råvaran skogen som är rötter till alla verksamheter här.

Medlemmarna äger drygt hälften av all privatägd skog i området. Södra Skogsägarna (Södra) är dessutom en koncern med företag som är framgångsrika på både den svenska och internationella marknaden. Det gör att medlemmarna får avsättning för sin skogsråvara och skapar samtidigt förutsättningar för ett lönsamt skogsbruk.

Efter Gudrun och Per

En viktig uppgift för Södra är att ta tillvara medlemmarnas näringspolitiska intressen. Som få andra driver organisationen skogsägarnas och skogsvårdens stora frågor. Det blev tydligt efter orkanerna Gudrun och Per. Då blev Södra en viktig samtalspartner för politikerna och spelade en viktig roll för att påverka de politiska besluten.

Sörjer för egen el

Södra är en stor arbetsgivare. 3 500 människor arbetar inom koncernen, med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de tre affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, interiörprodukter i trä, pappersmassa och biobränsle. De senaste åren har Södra också blivit en så betydande elproducent att koncernen nu producerar mer el än vad den förbrukar.

En av fyra

Det finns fyra stora skogsägarföreningar i Sverige idag.

Alla är helt självständiga men samverkar genom LRF Skogsägarna.

Södra skogsägarna korades till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2018.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

33 686 000

Rörelseresultat 2022 (tkr)

7 805 000

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

7 724 000

Medlemmar

51 476

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

3 262

Bransch

Sulfatmassatillverkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward