Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft Ekonomisk Förening

Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholm och delar av Båstad kommun.

Vi bedriver även småskalig produktion och utför energirelaterade tjänster i södra Sverige. Våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

213 749

Rörelseresultat 2018 (tkr)

32 484

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

34 154

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

44

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward