Södertörns Friskola

Södertörns Friskola Ekonomisk Förening

Södertörns friskola är ett personalägt kooperativ. Vi arbetar i bolagsformen ekonomisk förening där alla fast anställda är medlemmar.

Det ger personalen stora möjligheter att utveckla och påverka. Till en skola som vår har det varit lätt att rekrytera kompetenta lärare med stort engagemang för verksamheten och som hjälper och stödjer sina elever.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

45 654

Rörelseresultat 2018 (tkr)

574

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

574

Medlemmar

48

Medlemstyp

Medarbetare

Jämställdhet

Anställda

51

Bransch

Grundskoleutbildning och förskoleklass

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward