SNOK

Skånes Nord-Ost-Kooperativ Ekonomisk förening

Vi tar på oss rollen som assistansanordnare, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för att assistans sker på önskat sätt. Inte minst tar vi fullt arbetsgivaransvar för din personal.
 • Tillsammans rekryterar vi din eller dina assistenter. Vi hjälper dig med annonsering, intervjuer, referenstagning mm.
 • Vi hjälper till vid ansökan/överklagan om assistansersättning, tillfälligt utökat behov, högre ersättning, så länge den assistansberättigade eller företrädare formulerar vilket behov som finns.
 • Du bestämmer hur du vill att dina assistenter ska arbeta och vi hjälper dig med schemaläggning.
 • Vi kan medverka vid assistentmöten om så önskas.
 • Vi medverkar vid arbetsmiljöproblem.
 • Vi medlar i konfliktsituationer och kan erbjuda handledning.
 • Vi medverkar vid individuella planer.
 • Vi medverkar vid arbetsmiljögenomgång.
 • Om så önskas medverkar vi vid lönesamtal och utvecklingssamtal.
 • Vi kan gå in och beordra mer- eller övertid under förutsättning att arbetsledaren talar om vem som ska beordras in.
 • Vi skickar ut ekonomisk redovisning varje månad och kommer även hem till er och går igenom den.
 • Du bestämmer men vi sköter administration, myndighetskontakter, fakturering, tidrapportering och allt annat som ingår. Vi stöttar och coachar dig så mycket du behöver i din roll som arbetsledare.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

40 087

Rörelseresultat 2016 (tkr)

322

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

323

Medlemmar

25

Medlemstyp

Brukare

Jämställdhet

Anställda

66

Bransch

Personlig assistans och boende

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward