SNOK

Skånes Nord Ost Kooperativ

SNOK är ett växande brukarkooperativ med kontor i Kristianstad som ger personlig assistans för dig och dina anhöriga.

Vi bedriver personlig assistans för dig som är beviljad assistans från kommunen eller Försäkringskassan. Grunden för vår verksamhet är LSS som står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

48 937

Rörelseresultat 2017 (tkr)

835

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

793

Medlemmar

30

Medlemstyp

Kunder

Jämställdhet

Anställda

78

Bransch

Omsorg, boende, daglig verksamhet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward