Skånemejerier

Skånemejerier står för genuina skånska smaker, mathantverk och traditioner. De har levererat god färsk mjölk och fina mejeriprodukter till trogna konsumenter i 50 år.

Skånemejerier värnar om den svenska mjölksbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Förutom Skånemejerier är några av varumärkena Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls.

Ekonomisk förening

Skånemejeriers ekonomiska förening är en leverantörsförening som köper in mjölk från medlemmarna och säljer den vidare till Skånemejerier AB. Skånemejerier AB ägs av det franska privata bolaget Lactalis. Skånemejeriers ekonomiska förening har i dagsläget cirka 430 aktiva leverantörer i Skåne och södra Sverige.

Inte utan konsumenter

Skånemejerier uttrycker också en ödmjuk tacksamhet för det kraftfulla konsumentstöd vi får i södra Sverige som ett starkt mejerialternativ i Sverige. Konkurrenskraften kommer av det lilla företagets flexibilitet och ett personligt engagemang i hela värdekedjan.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

1 561 024

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-19 721

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

3 110

Medlemmar

400

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Jordbruk och livsmedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward