Sju Gårdar

Sju Gårdar Ekonomisk Förening

Sju Gårdar har sen starten jobbat för att minska vår klimatpåverkan. I juni 2010 fick vi ett kvitto på att vi lyckats: Då blev vi först i landet med klimatcertifierad mjölk.

Det betyder att alla mejerivaror från Sju Gårdar lever upp till KRAVs och Svenskt Sigills klimatregler och är ett bra klimatval.

Vårt klimatarbete betyder bland annat att vi odlar merparten av vårt eget foder själva och att soja från Brasilien är bannlyst. Vi använder bara grön el och vi har förbundit oss att minska vår förbrukning av energi och fossila bränslen.

Sju Gårdar brukar sina mulljordar skonsamt med långliggande vallar för att minska utsläpp av klimatgaser. Och genom att analysera grödor, jordar och gödsel försöker föreningen sprida bara just så mycket stallgödsel som motsvarar grödornas behov av näring. Det är bra för både klimatet och Östersjön.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

43 755

Rörelseresultat 2018 (tkr)

193

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

173

Medlemmar

7

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Jordbruk och livsmedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward