Sinfra

Svensk Inköpscentral för infrastruktur

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening (Sinfra) är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar.

Föreningen representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade med hållbarhetsperspektiv.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

2 607 377

Rörelseresultat 2022 (tkr)

377

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

187

Medlemmar

505

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

15

Bransch

Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward