Sinfra

Svensk Inköpscentral för infrastruktur

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening (Sinfra) är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar.

Föreningen representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade med hållbarhetsperspektiv.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

728 896

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-1 373

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

-906

Medlemmar

199

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

12

Bransch

Energi

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward