Svensk Camping

SCR Svensk Camping Ekonomisk Förening

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Eller rättare sagt, för de som uppfyller våra krav. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

98 992

Rörelseresultat 2017 (tkr)

289

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

-588

Medlemmar

424

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

22

Bransch

Intressebevakning inom branschorganisationer

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward