Svensk Camping

SCR Svensk Camping Ekonomisk Förening

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Eller rättare sagt, för de som uppfyller våra krav. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

90 779

Rörelseresultat 2018 (tkr)

3 212

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

2 219

Medlemmar

404

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

18

Bransch

Intressebevakning inom branschorganisationer

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward