Recipo

Recipo Ekonomisk förening

Recipo grundades 2017 och är ett nationellt insamlingssystem för elektronik och batterier. Medlemmar i Recipo är företag som producerar och säljer elektronik och batterier, och Recipo har till syfte att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar för elektronik och batterier.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

141 701

Rörelseresultat 2022 (tkr)

25 650

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

23 455

Medlemmar

13

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

24

Bransch

Insamling av farligt avfall

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward