PRI Pensionsgaranti

Vi är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag som tillhandahåller helhetslösningar för pension i egen regi.

I över femtio år har vi bidragit till våra kundföretags tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som vi skapat framtida trygghet för företagens anställda.

Sedan den 1 januari 2010 gör vi det i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Bolaget bildades genom att Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt förvärvade verksamheten i PRI Pensionstjänst AB.

Idag är vi 93 medarbetare som arbetar med att kreditförsäkra och administrera kundföretagens pensioner och pensionsstiftelser. Stiftelseadministrationen sköts av dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB i Göteborg.

Bankpension Sverige AB är ett dotterbolag till PRI Pensionsgaranti som administrerar tjänstepensioner för anställda inom den finansiella sektorn. Verksamheten har stora likheter med PRI Pensionsgarantis.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

413 700

Rörelseresultat 2017 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

1 220

Ägartyp

Försäkringstagarna (företag)

Jämställdhet

Anställda

87

Bransch

Sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward