PRI Pensionsgaranti

Vi är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag som tillhandahåller helhetslösningar för pension i egen regi.

I över femtio år har vi bidragit till våra kundföretags tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som vi skapat framtida trygghet för företagens anställda.

Sedan den 1 januari 2010 gör vi det i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Bolaget bildades genom att Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt förvärvade verksamheten i PRI Pensionstjänst AB.

Idag är vi 109 medarbetare som arbetar med att kreditförsäkra och administrera kundföretagens pensioner och pensionsstiftelser. Stiftelseadministrationen sköts av dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB i Göteborg.

Bankpension Sverige AB är ett dotterbolag till PRI Pensionsgaranti som administrerar tjänstepensioner för anställda inom den finansiella sektorn. Verksamheten har stora likheter med PRI Pensionsgarantis.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

491 100

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

1 069

Ägartyp

Försäkringstagarna (företag)

Jämställdhet

Anställda

82

Bransch

Sakförsäkring (tjänstepension)

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward