Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Vår småskaliga modell kombinerar vård med entreprenörsanda.

Vår affärsmodell är unik, eftersom våra 2 000 aktieägare själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Från norr till söder, i storstad och på landsbygd, utvecklar och driver de verksamhetsansvariga aktieägarna våra småskaliga och nära verksamheter.

Den verksamhetsansvariga leder mottagningen. Hen är entreprenören som ansvarar för driften av verksamheten. Det omfattar det odontologiska och medicinska ansvaret, samt ansvaret för ekonomi, medarbetare och verksamhetsutveckling.

Praktikertjänst är vårdgivare

Vårdgivare är Praktikertjänst AB. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning centralt på huvudkontoret i Stockholm.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward