Personalkooperativet Inagården

Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Vi är belägna i Tärnsjö.

Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Våra klienter har ofta ett trassligt förflutet och många lider av både psykisk sjukdom och funktionshinder eller hjärnskador. Målsättningen med vårt arbete är att våra klienter skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

44 825

Rörelseresultat 2018 (tkr)

8 489

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

15 472

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Medarbetare

Jämställdhet

Anställda

84

Bransch

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward