Örnfrakt

Örnfrakt Ekonomisk Förening

Örnfrakt erbjuder transport- och maskintjänster över hela Sverige med huvudfokus på närregionen Västernorrland och Västerbotten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

798 799

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-11 243

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

-12 190

Medlemmar

84

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

48

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward