Örnfrakt

Örnfrakt Ekonomisk Förening

Örnfrakt erbjuder transport- och maskintjänster över hela Sverige med huvudfokus på närregionen Västernorrland och Västerbotten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

773 527

Rörelseresultat 2016 (tkr)

7 906

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

7 631

Medlemmar

85

Medlemstyp

Åkerier och maskinägare

Jämställdhet

Anställda

47

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward