Örnfrakt

Örnfrakt Ekonomisk Förening

Örnfrakt erbjuder transport- och maskintjänster över hela Sverige med huvudfokus på närregionen Västernorrland och Västerbotten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

759 594

Rörelseresultat 2020 (tkr)

6 735

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

5 884

Medlemmar

77

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

41

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward