Örnfrakt

Örnfrakt Ekonomisk Förening

Örnfrakt erbjuder transport- och maskintjänster över hela Sverige med huvudfokus på närregionen Västernorrland och Västerbotten.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

729 354

Rörelseresultat 2015 (tkr)

552

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

1 892

Medlemmar

88

Medlemstyp

Åkerier och maskinägare

Jämställdhet

Anställda

33

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward