OK

OK-föreningarna

OK är en konsumentkooperativ rörelse bestående av sju självständiga ekonomiska föreningar och 1 miljon medlemmar som äger OK-Q8.

OKs viktigaste uppgift är att vi själva, eller i samverkan, ska ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Det kräver att vi kontinuerligt vågar tänka nytt. Sättet vi arbetar på ska vara hållbart för samhället och för klimatet. Vår strävan är att vara ledande i arbetet för miljön. Det är så vi gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig.

OK-föreningarnas uppdrag

OK-föreningarna bedriver bilistisk fackhandel och tillhandahåller både traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och mängd andra produkter. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för all verksamhet. I vårt arbete är frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor viktiga och vi ställer även kontinuerligt allt högre krav på leverantörer. Likaså strävar OK efter att arbeta med miljöfrågor i alla led.

Sveriges största bensinbolag

OK ekonomisk förening äger 50 procent av ett av Sveriges största drivmedelsbolag OKQ8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International. OKQ8 har cirka 790 bensinstationer i hela landet. Alla sju OK-föreningarna samarbetar under varumärket OKQ8.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjun med OK:s vd Britt Hansson.

infoÖver 1 miljon medlemmar

OK-föreningarna ägs av sina medlemmar som varje år delar på det eventuella överskottet i sin förening i form av återbäring på gjorda inköp.

Den största av OK-föreningarna är OK ekonomisk förening som har över en miljon medlemmar.

  • OK Norrbotten,
  • OK Värmland,
  • OK Västerbotten,
  • OK Köping,
  • OK Piteå och
  • OK Örnsköldsvik

har tillsammans cirka 300 000 medlemmar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

12 113 110

Rörelseresultat 2018 (tkr)

241 207

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

241 638

Medlemmar

999 119

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

1 688

Bransch

Specialiserad detaljhandel med drivmedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward