OK

OK-föreningarna

OK består av sex självständiga ekonomiska föreningar som ägs av cirka 1 miljon medlemmar.

Vår historia sträcker sig tillbaka till år 1926 och ända sedan dess har vi verkat i medlemmarnas tjänst. Medlemskapet är fundamentet i verksamheten och med ett långsiktigt och ansvarsfullt miljöfokus ska OK ge medlemmar och kunder god service och ekonomisk nytta längs vägarna.

Tillsammans mot ett hållbart samhälle

Det samhälle vi och våra verksamheter agerar i är i ständig förändring och utveckling. Tillsammans med våra medlemmar ska vi påverka samhället i en hållbar riktning och anpassa vårt utbud och vår affär mot mer hållbara alternativ. OK verkar för att påverka utvecklingen på den svenska drivmedels- och energimarknaden och för att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbara drivmedel och till konkurrenskraftiga priser.

Verksamheter

En av de sex OK-föreningarna är OK ekonomisk förening. Med visionen att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla hel- eller deläger föreningen olika verksamheter som berör det området. En del verksamheter ägs tillsammans med de andra OK-föreningarna, en del med andra ägare och en del endast av OK ekonomisk förening själv. OK ekonomisk förening äger bland annat 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 – ett varumärke som även de andra fem föreningarna samarbetar under.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjun med Britt Hansson, vd för OK ekonomisk förening.

infoÖver 1 miljon medlemmar

OK-föreningarna har tillsammans över en miljon medlemmar. OK ekonomisk förening är den största föreningen och har cirka 750 000 medlemmar. De andra föreningarna är:

  • OK Köping
  • OK Norrbotten
  • OK Värmland
  • OK Västerbotten
  • OK Örnsköldsvik

 

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

15 766 485

Rörelseresultat 2022 (tkr)

730 858

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

813 805

Medlemmar

1 143 280

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

1 590

Bransch

Specialiserad detaljhandel med drivmedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward