O2 el

O2 El Ekonomisk förening

Bildades år 2007 och består av drygt 4 000 medlemmar som tillsammans investerat i cirka 40 000 vindandelar.

Gemensamt äger medlemmarna totalt tio vindkraftverk över hela landet. Tre i Dalarna, ett i Härjedalen, ett i Jämtland, ett på Gotland, ett i Småland och tre på Fallåsberget i Gästrikland/Hälsingland.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

37 994

Rörelseresultat 2015 (tkr)

-132

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

-3 659

Medlemmar

4 100

Medlemstyp

Kunder

Jämställdhet

Anställda

Ingen uppgift

Bransch

Elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward