Norrskog

Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening

Skogsägarna Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 skogsägare som äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland.

Den här föreningen har sitt säte i Kramfors. Den operativa verksamheten bland skogsägare sker genom föreningens cirka 50 skogsrådgivare fördelat på 16 skogsbruksområden. Norrskogs största uppgift är att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk.

Medlemsägd industri

För att garantera Norrskogs medlemmar avsättning för sina produkter driver föreningen vidareförädling i egna sågverk och hyvlerier. När dessa köper råvara från medlemmarna betalar man alltid marknadsmässiga priser. Som medlem är man också delägare i dessa industrier och får del i förädlingsvinsterna.

Näringspolitisk bevakare

En annan viktig uppgift för skogsägarföreningen är den näringspolitiska bevakningen. Tjänstemän och förtroendevalda håller sig informerade om politiska frågor som påverkar skogsägandet och bedriver lobbying mot politiker och andra beslutsfattare så att deras beslut ska vara till nytta för medlemmarna.

En av fyra

Det finns fyra stora skogsägarföreningar i Sverige idag. Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Alla är helt självständiga men samverkar genom LRF Skogsägarna.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

1 632 833

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-707

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

803

Medlemmar

12 000

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

287

Bransch

Övrig service till skogsbruk

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward