Norra Skog

Norra Skog är en skogsägarförening som ägs av 27 000 enskilda skogsägare och bildades i maj 2020 efter en fusionsprocess mellan Norrskog och Norra Skogsägarna. 

Medlemmarna har ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Norra Skogs vision och värdegrund är att vara värdeskapande i allt som görs i Norra Skog. Deras kärnvärden tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande, finns till för att skapa värde för deras medlemmar.

Norra skog företräder det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige

Norra Skogs huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter är därtill av största vikt för att skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

En viktig del för ett hållbart samhälle

Norra Skog arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd. De bevakar näringspolitiska frågor och bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

5 270 666

Rörelseresultat 2022 (tkr)

910 771

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

874 803

Medlemmar

26 895

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

629

Bransch

Sågning av trä

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward