Nätraälven

Nätraälvens Virkesförsäljningsförening

Nätraälven bildades 1923 som en ekonomisk förening som förmedlar virke via avverkningsuppdrag, leveransvirke eller rotposter.

Huvudsyftet var och är att ge våra medlemmar bra betalt för sitt virke, samt service och stöd i sitt skogsförvaltande.

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

152 236

Rörelseresultat 2022 (tkr)

2 495

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

4 141

Medlemmar

1 209

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

13

Bransch

Provisionshandel med virke och byggmaterial

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward