MR Sörmland

Maskinring Sörmland Ekonomisk Förening

MR Sörmland är en ekonomisk förening vars affärsidé är att erbjuda kundanpassade och konkurrenskraftiga tjänster genom samordning och organisation av medlemmarnas samlade resurser inom entreprenad, bemanning, jord och skog.

De senaste åren har kontrakten där MR är avtalspart ökat och står idag för större delen av omsättningen främst inom anläggning och skötselentreprenader. Genom samordning och organisation kan vi erbjuda uppdrag åt våra medlemmar som var och en kan ha svårt att klara på egen hand. Inom lantbruk erbjuder vi förmedlingstjänst av maskiner och arbetskraft.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

176 549

Rörelseresultat 2018 (tkr)

539

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

435

Medlemmar

388

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

6

Bransch

Jordbruk och livsmedel

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward