Mellanskog

Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk Förening

Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Mellanskog är en kooperation och ägs av 26 000 medlemmar.

Mellanskog verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar de även näringspolitiskt för att medlemmarna ska ha bra villkor i sitt skogsägande.

Demokratisk organisation

Mellanskog är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst oavsett fastighetens storlek. Man har alltid rätt att framföra sina synpunkter och kan alltid delta i valet av företrädare för Mellanskog. Föreningen är också stor delägare i Setra Group AB som är ett av Sveriges större träindustriföretag med produktion av sågade varor och vidareförädling.

Skogen utvecklas

Mellanskog verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det lättare att äga och sköta skog. Det är ett långsiktigt fullserviceföretag. Deras 140 välutbildade skogsinspektorer hjälper till med alla tänkbara tjänster som har med just skogen att göra.

En av fyra

Det finns fyra stora skogsägarföreningar i Sverige idag. Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Alla är helt självständiga men samverkar genom LRF Skogsägarna.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

4 514 000

Rörelseresultat 2022 (tkr)

154 000

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

430 000

Medlemmar

27 600

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

243

Bransch

Övrig service till skogsbruk

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward