Maskinring Z

Maskinring Z Ekonomisk Förening

Maskinring är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra cirka 5 000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord och skog.

Vår värdegrund speglar den kultur och de värderingar som genomsyrar verksamheten. För oss är det viktigt att värdegrunden ger riktlinjer och fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är vår plattform som representerar hur vår verksamhet fungerar.

Närhet

  • Vi är regionalt förankrade och har kunskap om vår lokala marknad.
  • Vi är tillgängliga och närvarande.

Mångsidighet

  • Vi har erfarenhet och kompetens inom flera områden.
  • Vi driver verksamhet inom olika grenar och hjälper kunder med olika behov.

Förtroende

  • Vi litar på varandra och tar ansvar.
  • Vi fullföljer det vi åtar oss och levererar med kvalitet.

Samverkan

  • Vi hjälper varandra och arbetar tillsammans.
  • Vi har en öppen och välkomnande gemenskap.

De här värderingarna tillsammans med vår kvalitetspolicy, miljöpolicy och uppförandepolicy utgör navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

58 779

Rörelseresultat 2020 (tkr)

418

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

395

Medlemmar

167

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

3

Bransch

Bygg och anläggning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward