Maskinring Sörmland

Maskinring Sörmland är en ekonomisk förening med cirka 350 medlemsföretag fördelat över länet. Kontor finns i Gnesta, Flen, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Genom samordning och arbetsledning av medlemsföretagens kompetenser och resurser tar de sig an olika uppdrag inom exempelvis fastighetsskötsel, röjning och trädfällning, gräv och schakt, snöröjning och halkbekämpning.

Maskinring Sörmland är en del av Maskinring som är en stor aktör inom de gröna näringarna. De erbjuder, genom deras ca 4000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

130 189

Rörelseresultat 2022 (tkr)

10 312

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

10 309

Medlemmar

326

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

4

Bransch

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward