Maskinring Norrland

Maskinring Norrland Ekonomisk förening

Maskinring Västernorrland ekonomisk förening bildades 1998 och har sin kärna i lantbruket och landsbygden i 3,5 län.

Föreningen har i dagsläget ca 570 företagsmedlemmar i Västernorrland, Västerbotten Norrbotten och Hälsingland vilka förfogar över maskiner, fordon, och redskap.

Under åren har föreningen och medlemmarna utfört uppdrag åt exempelvis lantbrukare, kommuner, Posten, Svevia, Skanska, NCC, Svensk Markservice, Riksbyggen, Luftfartsverket, PEAB, Clifton, Fortifikationsverket, byggfirmor, åkerier, skogsbolag, enskilda kunder m.fl.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

116 258

Rörelseresultat 2022 (tkr)

1 130

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

1 241

Medlemmar

549

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

6

Bransch

Service till växtodling

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward