Lund International School

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en skola för barn.

Skolan är avsedd för barn i åldrarna 1-16 år, och erbjuder en internationell utbildning för barn i familjer som flyttar över nationella gränserna, och därmed ges en smidig anpassning till och från Sverige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

38 629

Rörelseresultat 2018 (tkr)

4 900

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

4 890

Medlemmar

19

Medlemstyp

Ingen uppgift

Jämställdhet

Anställda

42

Bransch

Förskoleutbildning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward