LÖF

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna.

Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Vi arbetar med försäkring, skadereglering och patientsäkerhet. Vår arbetsplats finns centralt vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

1 500 000

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

21

Ägartyp

Sveriges regioner

Jämställdhet

Anställda

174

Bransch

Sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward