Lantmännen

Lantmännen och lantmannaföreningarna

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 35 000 svenska lantbrukare och omsätter drygt 35 miljarder kronor.

Lantmännen har fler än 8 000 anställda och verksamheter i ett 20-tal länder. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.

Gröna grodden

Vår gröna grodd på matpaketen är garanten för ansvarsfullt producerad mat. Att hela tiden utveckla verksamheten och ta sig an de utmaningar som produktion av livsmedel står inför är en viktig del av Lantmännens arbete med bra mat.

Gamla anor

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. De första lantmannaföreningarna bildades under andra hälften av 1800-talet. Målet med de första ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader, samt att skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan.

Förädla åkermark

Vårt uppdrag idag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Vi är ett lantbrukskooperativ som jobbar för att förädla åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

111 846 697

Rörelseresultat 2018 (tkr)

1 443 000

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

3 670 000

Medlemmar

24 798

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

9 940

Bransch

Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward