Lantmännen

Lantmännen och lantmannaföreningarna

Lantmännen är norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi är ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare med syftet att skapa ett livskraftigt lantbruk.

Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på våra medlemmars gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Vi har 10 000 anställda, verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder kronor på årsbasis. Med ansvar, långsiktighet och hållbarhet som ledord förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt och utvecklar framtidens hållbara jordbruk.

Ansvar

Lantmännen, tillsammans med svenska lantbrukare, har alltid tagit ansvar för utvecklingen av jordbruket. Med verksamhet i hela kedjan från växtförädling och odling till livsmedelsproduktion kan vi ta ansvar från jord till bord.

Långsiktighet

Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra medlemmar, svenska lantbrukare. Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan för att skapa gemensam handlingskraft. Tillsammans avsätter vi medel för framtida utmaningar och säkrar ett långsiktigt lönsamt lantbruk.

Hållbarhet

Åkermarken är den viktigaste och mest värdefulla resursen i vår verksamhet och det ligger därför i vår natur att ta hand om den på bästa sätt. Varje år investerar vi därför i forskning och innovation för att utveckla mer hållbara odlingsmetoder.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

45 990 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

2 223 000

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

2 041 000

Medlemmar

19 172

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

10 017

Bransch

Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward