Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan nära sina kunder.

Varje bolag äger i sin tur det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB med dotterbolag där verksamhet som passar bäst att drivas gemensamt har samlats. Kundmötet sker alltid lokalt, där kunden bor och verkar.

De 23 kundägda, lokala Länsförsäkringsbolagen har tillsammans ca 3,5 miljoner kunder som köper bank- och försäkringstjänster och även tjänster inom fastighetsförmedling.

Kundägt lika med långsiktigt

Länsförsäkringsbolagen har kunden som enda uppdragsgivare. För länsförsäkringsbolagen har begrepp som omsorg och kundfokus alltid varit naturliga konsekvenser av vilka länsförsäkringsbolagen är. Kundägda bolag med enda uppdrag att skapa individuell trygghet för kunder och ägare.

Länsförsäkringsbolagen har också en historia att leva upp till. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet. Engagemang och omsorg inte alltid kräver motprestation, utan den större målsättningen är att göra gott för hela samhället.

Hållbar trygghet

Trygghet handlar inte enbart om att förebygga sakskador. Det handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid skador och omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv, precis som pensions­försäkrings­kunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

47 663 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

3 900 000

Ägartyp

Försäkringstagarna

Jämställdhet

Anställda

7 500

Bransch

Sakförsäkring och livförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward