Landshypotek

Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Alla lånekunder är också ägare, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening.

Landshypotek Bank är med cirka 45 000 medlemmar i Landshypotek ekonomisk förening en av landets största affärsdrivande kooperationer. Landshypotek ekonomisk förening äger hela Landshypotek Bank AB.

För ett rikare liv på landet

Landshypotek Bank finansierar satsningar och företagande för ett rikare liv på landet. Uppgiften att finansiera jord- och skogsbrukares investeringar är densamma som vid starten 1836.

Landshypotek blev bank i april 2013 och är en av Sveriges tio största banker. Vi är en tydlig nischbank, medlemsägda och pressar priset på finansiering till jord och skog.

Tillbaka till jord- och skogsbruk

Vårt överskott går tillbaka till jord- och skogsbruket. Vi är även banken för alla som vill spara till goda villkor och med ett hjärta som klappar för landsbygden.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

800 349

Rörelseresultat 2017 (tkr)

321 491

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

Ingen uppgift

Medlemmar

40 000

Medlemstyp

Bankkunder (fysisk eller juridisk person)

Jämställdhet

Anställda

183

Bransch

Holdingverksamhet i finansiella koncerner

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward