Landshypotek

Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Alla lånekunder är också ägare, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening.

Hela landets bank

Landshypotek Bank ägs av sina cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder, tillika medlemmar organiserade i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek som är en av landets tio största banker grundades 1836 och har genom åren finansierat 100 000-tals satsningar på en levande och hållbar landsbygd, välskötta skogar och lokalproducerad mat. Uppgiften och betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen är densamma som vid starten för snart 200 år sedan. Numera erbjuds också bolån till hus och sparande till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden.

För ett rikare liv på landet

När andra banker fokuserar på storstäderna och de ekonomiska förutsättningar som råder där lyfter Landshypotek blicken bortom Stockholm, Göteborg och Malmö. Tror på svenskt lantbruks och svensk landsbygds framtid och att banken tillsammans med sina medlemmar och andra kunder och intressenter får Sverige att växa och leva fortsätter att vara grunden i verksamheten.

Närheten och tillvaratagandet av medlemmarnas intressen är stark genom den täta samverkan med de elva regionstyrelserna, ett stort engagemang bland landets förtroendevalda och de årliga regionmötena som hålls under mars månad.

Många nya kunder har upptäckt en annorlunda bank på den svenska bankmarknaden som välkomnar alla som vill låna och spara till goda villkor och ser möjligheterna att driva företag, leva och bo i hela landet.

Landshypotek är en liten bank med en stor uppgift – att bidra till ett rikare liv i hela landet.

Överskottet går tillbaka till jord- och skogsbruk

Överskottet går tillbaka till jord- och skogsbruket. De senaste sju åren har Landshypotek Bank delat ut över 1 miljard kronor till medlemmarna – Sveriges jord-och skogsbrukare.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

871 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

383 000

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

400 000

Medlemmar

37 087

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

205

Bransch

Holdingverksamhet i finansiella koncerner

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward