Landshypotek

Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Alla lånekunder är också ägare, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening.

Hela landets bank

Landshypotek Bank ägs av sina cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder, tillika medlemmar organiserade i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek bildades för snart 200 år sedan för att finansiera svenska jord- och skogsbrukares företagande och gårdsboende. Genom åren har vi lånat ut pengar till hundratusentals satsningar som gör att vi alla kan ta del av lokalproducerad mat, välskötta skogar, och öppna landskap. Numera möjliggör vi även för människor att bo bra över hela landet.

Vårt uppdrag på Landshypotek handlar om förutsättningarna för att bo och verka i hela Sverige.

En kundägd utmanare

När andra kan lite om allt är vi specialiserade på bottenlån till gårdar och ägande av jord och skog – det som är grunden för ett livskraftigt lantbruksföretagande och levande landsbygder. Vi erbjuder även bolån med schyssta villkor till husägare i hela landet. Hos oss kan alla också spara tryggt.

Landshypotek är en bank i stark utveckling som utmanar på bankmarknaden. Den affärsmodell som grundades av lantbrukare redan 1836 präglar än idag vårt sätt att vara och agera.

Överskottet går tillbaka till jord- och skogsbruk

Överskottet delas ut till medlemmarna som årlig utdelning och går på så sätt tillbaka till utvecklingen av det svenska lantbruket och investeringar på gårdar runt om i hela landet.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

1 087 000

Rörelseresultat 2022 (tkr)

532 000

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Medlemmar

35 500

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

216

Bransch

Holdingverksamhet i finansiella koncerner

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward