Kvänum Energi

Kvänumbygdens Energi Ekonomisk Förening

Kvänumbygdens Energi är en ekonomisk förening med elkunder i området som ägare. Föreningen har till syfte att trygga elförsörjningen i Kvänumbygden.

Kvänumbygdens Energi äger och underhåller elnätet, och är moderbolag till Kvänum Energi AB. Inom området finns 476 nätstationer, med totalt 1 200 km hög- och lågspänningsledningar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

161 988

Rörelseresultat 2022 (tkr)

4 562

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

4 749

Medlemmar

3 000

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

21

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward