Kullaviks Montessoriskola

Kullaviks Montessoriskola Ekonomisk Förening

KMS Kullaviks Montessoriskola är en icke vinstdrivande föräldradriven friskola som baseras på Montessoripedagogiken för årskurserna F–9.

Skolan drivs av en föräldraförening som utser en styrelse vid en årlig föreningsstämma. Styrelsen utser i sin tur skolans rektor tillika förskolechef som tillsammans med en ledningsgrupp ansvarar för skolans operativa och pedagogiska verksamhet samt har personalansvar för personalen på skolan.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

43 380

Rörelseresultat 2022 (tkr)

63

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

61

Medlemmar

211

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

57

Bransch

Utbildning inom grundsärskola

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward