Krav

Krav Ekonomisk Förening

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler vilket kontrolleras minst en gång varje år.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

43 400

Rörelseresultat 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Medlemmar

24

Medlemstyp

Producenter (även organisationer)

Jämställdhet

Anställda

26

Bransch

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward