Krav

Krav Ekonomisk Förening

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler vilket kontrolleras minst en gång varje år.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

45 151

Rörelseresultat 2017 (tkr)

6 893

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

6 908

Medlemmar

28

Medlemstyp

Organisationer

Jämställdhet

Anställda

29

Bransch

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward