Kooperativet SNOK

Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk förening

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som startades i mars 2004 i Kristianstad. Kooperativet arbetar med assistans enligt LSS.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

51 615

Rörelseresultat 2022 (tkr)

609

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

592

Medlemmar

25

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

69

Bransch

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward