Kooperativa Förbundet

KF-koncernen och konsumentföreningarna

KF är ett förbund för landets 29 konsumentföreningar med 3,5 miljoner medlemmar och samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet.

Kooperativa Förbundet, vanligtvis förkortat KF, är en konsumentkooperativ ekonomisk förening som bildades år 1899. KF äger bland annat Coop med både butiker och stormarknader.

På lika villkor

När man är medlem i Coop så är man alltså medlem i en konsumentförening som i sin tur äger KF. Därför har alla och envar av de 3,5 miljoner medlemmarna i Coop på demokratiska grunder samma möjlighet att påverka kooperativets framtid.

KF har även dotterbolag inom exempelvis fastigheter, finans och medier. Dessa bolag verkar också inom dagligvaruhandeln men inte enbart.

Motreaktionen

Starten på något är ofta ett uttryck för att vilja rätta till något som anses vara fel eller otillräckligt i samhället. Och precis så var det när KF bildades. Dagligvaruhandeln förbjöd till exempel krediter i modern mening, vilket gjorde att en vanlig medborgare kunde bli skyldig en handlare pengar livet ut om det ville sig illa.

Principer gäller

Den viktigaste principen var att vinsterna skulle gå tillbaka till medlemmarna. Idag finns fler principer men den första gäller än.

infoOm konsumentkooperation

Läs historieskrivningen Konsument­kooperationens resa över tid och rum av Katarina Friberg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, och Bengt U Strömberg, samhällsekonomisk reporter.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

46 142 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

-155 000

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

315 000

Medlemmar

3 700 000

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

12 374

Bransch

Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward