Kompis Assistans

Kompis Assistans Ekonomisk Förening

Kompis Assistans tillhandahåller personlig assistans företrädesvis till personer med svårighet att företräda sig själva.

När vi startade var det mest barn vi jobbade med. Idag har vi alla åldrar och diagnosgrupper som alla är intresserade av personligt utformad assistans med utgångspunkt från just deras behov.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

180 395

Rörelseresultat 2022 (tkr)

568

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

442

Medlemmar

131

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

307

Bransch

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward