Jukkasjärvi sockens belysningsförening

JBF Ekonomisk Förening

JBF är en ekonomisk förening som ansvarar för elnätet till cirka 2 300 kunder i Kiruna kommun. Föreningen bildades 1922 för att elektrifiera Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi.

Idag äger JBF ledningsnätet som sträcker sig över Kurravaara, Kauppinen, Jukkasjärvi, Paksuniemi, Svappavaara, Vittangi och Parakka.

Jukkasjärvi Energi AB (JEAB) är ett lokalt elhandelsbolag och helägt dotterbolag till JBF.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

62 867

Rörelseresultat 2022 (tkr)

11 468

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

10 596

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

5

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward