HSB Omsorg

HSB Omsorg är en del av HSB, ett medlemsägt kooperativ som sedan starten 1923 kontinuerligt arbetat för att hjälpa människor i vardagen.

Från början handlade det om att bygga bostäder och utveckla dess standard. Centralgestalten Sven Wallander banade väg med samhörighet och solidaritet som motto. Kvalitet, omsorg och social trevnadskänsla skulle prägla boendet.

Social innovation

HSB var till exempel först i Sverige med sopnedkast i trappuppgångarna och tvättstugor i husens källare. Men snart uppstod också andra behov. Inom det sociala området startade HSB förskolor och förskolelärarutbildningar, då sådana behov inte fylldes av någon annan.

Svens värden varar

I början av 90-talet startade HSB väntjänster och sociala träffpunkter i bostadsrättsföreningarnas regi. Det var ur detta arbete som HSB Omsorg tog form. Vi grundandes 1993, efter att Täby kommun öppnade marknaden för privata utförare inom hemtjänsten. Sven Wallanders grundvärderingar om samhörighet och solidaritet är viktiga utgångspunkter även i vår verksamhet.

Kooperativt känns tryggt

Tack vare vår kooperativa hemvist kan vi möta dagens debatt om vinst inom vården med ro. Vi sätter dig och dina behov främst – inte vår egen ekonomiska vinning. Överskottet går tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna vidareutveckla oss och bli ännu bättre på det vi gör.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward