Hand i Hand

Kooperativet Hand i Hand Ekonomisk Förening

Den 1 januari 1994 trädde assistansreformen in, redan året därpå den 1 februari grundades Kooperativet Hand i Hand av sju assistansberättigade.

Initiativtagare och kooperativets första ordförande var Jörgen Artved från Gladsax i Skåne. Jörgen var en driven affärsman och kunde mycket om hur man startade företag, han utsåg Lena Skoglund till administrativ chef.

I dag har kooperativet 42 assistansberättigade medlemmar i olika åldrar och är arbetsgivare åt cirka 300 personliga assistenter. På kontoret arbetar sju personer som tar hand om allt som rör assistansen – personalfrågor, budget, löner, skatter, försäkringar, pensioner, avgifter etc. Vi ger även råd och stöd samt informerar om dina rättigheter.

Nio av våra medlemmar är barn och vi har en bred kunskap om hur assistansberättigande barn ska få komma till tals, något som varit eftersatt hos många assistansanordnare under lång tid.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

132 842

Rörelseresultat 2022 (tkr)

2 618

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

2 640

Medlemmar

66

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

205

Bransch

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward