Haga Mölndal Lastbilscentral

HML Haga Mölndal Lastbilscentral Ekonomisk Förening

Lastbilcentralerna bildades under och efter andra världskriget. Anledningen var att man i stället för att tilldela varje enskild åkare, i stället på ett mera rationellt sätt skulle kunna fördela den begränsade tillgången på bränsle och däck som rådde vid den tiden.

Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral såg dagens ljus 1948. För att på ett effektivare sätt kunna möta marknadens ökade krav i form av exemplevis kvalitets- och miljöarbete, it-utveckling samt ökad spetskompetens, enades de bägge företagen om att genom fusion slå sig samman.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

538 131

Rörelseresultat 2022 (tkr)

4 800

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

4 267

Medlemmar

73

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

27

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward