Götene Elförening

Götene Elförening Ekonomisk Förening

Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet i Götene kommun.

Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7 400 kunder. Vi bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

166 797

Rörelseresultat 2022 (tkr)

15 786

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

15 129

Medlemmar

3 251

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

44

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward