Götene Elförening

Götene Elförening Ekonomisk Förening

Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet i Götene kommun.

Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7 400 kunder. Vi bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

131 057

Rörelseresultat 2020 (tkr)

12 588

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

11 922

Medlemmar

3 235

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

47

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward