Göteborgs Lastbilscentral

GLC Göteborgs Lastbilscentral Ekonomisk Förening

Vi arbetar främst inom de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

928 001

Rörelseresultat 2018 (tkr)

13 410

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

14 063

Medlemmar

113

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

74

Bransch

Vägtransport, godstrafik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward