Göteborgs Lastbilscentral

GLC Göteborgs Lastbilscentral Ekonomisk Förening

Vi arbetar främst inom de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

1 191 829

Rörelseresultat 2022 (tkr)

17 747

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

18 021

Medlemmar

78

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

76

Bransch

Vägtransport, godstrafik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward