Göteborgs Fiskauktion

Göteborgs Fiskauktion Ekonomisk Förening

I mer än 100 år har det bedrivits handel på samma plats i Fiskhamnen i Göteborg. Då, för 100 år sedan vimlade det av små fiskebåtar som lossade sin fångst på kajen i hamnen. Idag landas fisk varje dag med båt.

Vi har cirka 1 300 anlöp per år, men en del fisk och skaldjur levereras med lastbil som hämtat fångster från olika uppsamlingsplatser runt vår kust.

Idag sker auktionen i vår kylda auktionshall som fylls på under natten med fisk och skaldjur från såväl svenska, norska som danska fiskebåtar. Varje dag, måndag till fredag ropas lådor med räka, kräfta, torsk, kolja, gös och andra förstklassiga råvaror ut. Väder, kvoter och efterfrågan bestämmer priset.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

404 294

Rörelseresultat 2022 (tkr)

2 673

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

2 800

Medlemmar

3

Medlemstyp

Producenter (säljare och köpare)

Jämställdhet

Anställda

15

Bransch

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward