Gäsene Mejeri

Gäsene Mejeriförening Ekonomisk Förening

Vår historia är orsaken till varför vår ost är som den är. Lite egen och bångstyrig. Full av stark karaktär och sunt bondförnuft. Man kan göra starkt intryck fast man är liten.

Precis som allt du upplever i livet formar dig som person, har allt vi gjort och varit med om format oss som mejeri. Som till exempel när vi gick från att vara ett traditionellt mejeri till att enbart göra det vi idag kan bäst. God lagrad hårdost på egen mjölk med mycket smak och karaktär.

Idag är vi Sveriges minsta mejeriförening. Vi ägs av blott 23 bönder varav 20 fortfarande är aktiva mjölkleverantörer. Samtidigt är vi ett av få mejerier i Sverige som fortfarande verkar helt på egen hand, från vall till färdig ost. Det mesta har handlat om sunt bondförnuft och hårt arbete, därför har vi också varit tvungna att gå vår egen väg.

Våra ostar

Ost från Gäsene lägger du märke till redan vid första tuggan. Under åren som gått har vi utvecklat flera goda krämiga smakhöjdare som Gäsene Bondmoran, Gäsene Special, Sjuhäradsost, Port Salut, Vitlöksost, Minimunk och vår kära Hushållsost som vi idag är ensamma om att producera på svensk mjölk.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

243 587

Rörelseresultat 2022 (tkr)

16 959

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

16 388

Medlemmar

23

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

39

Bransch

Osttillverkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward