Frö- och oljeväxtodlarna

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) Ekonomisk Förening

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en odlar- och branschförening som ska stärka konkurrenskraften i svensk frö- och oljeväxtodling.

För att uppfylla målet om minst 100 000 hektar oljeväxter satsar SFO på följande områden.

  • Försök- och odlingsutveckling – Högre medelskördar och minskade odlingskostnader krävs för att stärka oljeväxternas konkurrenskraft. Mer än två miljoner kronor satsas årligen på fältförsök och projekt.
  • Intressebevakning – Förutsättningarna för lin- och oljeväxtodling styrs också genom politiska beslut. SFO har ständiga kontakter med såväl svenska myndigheter som EU-Kommissionen.
  • Information – Med hjälp av digitala medier och Svensk Frötidning skall rådgivare, säljare och SFO:s medlemmar ha ständigt aktuell information.
  • Marknadsföring – Med hjälp av marknadsföring skall efterfrågan på svenska oljeväxter öka.
Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward