Fonus

Fonus

Fonus är en ekonomisk förening som jobbar med begravningsverksamhet och familjejuridik. Cirka 1 800 organisationer äger föreningen tillsammans.

Organisationerna är indelade i 18 distrikt och det är inom dessa distrikt som koncernen styrs i en demokratisk ägarprocess.

Demokratiska fördelar

I nästa led finns en vald styrelse och en årlig föreningsstämma. Vi är ett kooperativt företag med alla de stora, demokratiska fördelar som det innebär. Långsiktighet, stark företagskultur och återinvestering av koncernens vinst.

Samarbete inom kooperationen

Den kooperativa ägarformen har gjort oss till en stark och intressant aktör för både kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har förmånen att ha ett brett samarbete och utbyte med andra företag inom den svenska kooperationen, vilket gör att vi utvecklas och blir en långsiktig aktör inom våra verksamhetsområden.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjun med Fonus vd Mikael Åbom.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

1 220 653

Rörelseresultat 2020 (tkr)

33 027

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

44 487

Medlemmar

1 382

Medlemstyp

Konsumenter (organisationer)

Jämställdhet

Anställda

779

Bransch

Begravningsverksamhet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward