Fonus

Fonus och Begravningsföreningen Fonus Öst

Fonus är en ekonomisk förening som jobbar med begravningsverksamhet och familjejuridik. Cirka 2 600 organisationer äger föreningen tillsammans.

Organisationerna är indelade i 41 distrikt och det är också inom just dessa distrikt som koncernen styrs i en demokratisk ägarprocess.

Demokratiska fördelar

I nästa led finns också en vald styrelse och årliga förenings- och bolagsstämmor. Vi är ett kooperativt företag med alla de stora, demokratiska fördelar som det innebär. Långsiktighet, stark företagskultur och återinvestering av koncernens vinst.

Samarbete inom kooperationen

Just den här ägarformen har gjort oss till en stark och intressant aktör för både kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har också förmånen att ha ett brett samarbete och utbyte mellan företag inom den svenska kooperationen som gör att vi utvecklas och blir en långsiktig aktör inom våra verksamhetsområden.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjun med Fonus vd Mikael Åbom.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

1 024 246

Rörelseresultat 2017 (tkr)

-22 921

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

-19 564

Medlemmar

2 537

Medlemstyp

Föreningar som representerar kunder

Jämställdhet

Anställda

744

Bransch

Begravningsverksamhet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward