Folkteatern Göteborg

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Jämte våra egenproduktioner är Folkteatern en scen för nationella och internationella gästspel.

Teaterns foajé är en levande mötesplats som används för samtal och föreläsningar. Här finns också teatersport, öppen scen och diverse musikarrangemang.

Folkteatern genomför viss turnéverksamhet, främst i Västra Götalandsregionen men även i andra delar av landet. Ansluten till teatern är även amatörverksamheten Unga Folkteatern.

Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från cirka 300 olika organisationer och föreningar. Exempelvis fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

65 353

Rörelseresultat 2022 (tkr)

-372

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

-412

Medlemmar

222

Medlemstyp

Konsumenter (även organisationer)

Jämställdhet

Anställda

65

Bransch

Drift av teatrar, konserthus o.d.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward