Folkteatern Göteborg

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Jämte våra egenproduktioner är Folkteatern en scen för nationella och internationella gästspel.

Teaterns foajé är en levande mötesplats som används för samtal och föreläsningar. Här finns också teatersport, öppen scen och diverse musikarrangemang.

Folkteatern genomför viss turnéverksamhet, främst i Västra Götalandsregionen men även i andra delar av landet. Ansluten till teatern är även amatörverksamheten Unga Folkteatern.

Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från cirka 300 olika organisationer och föreningar. Exempelvis fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

59 690

Rörelseresultat 2018 (tkr)

558

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

558

Medlemmar

220

Medlemstyp

Konsumenter (även organisationer)

Jämställdhet

Anställda

60

Bransch

Drift av teatrar och konserthus

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward